Recerca dels Sentits

COLORS. Ens atrauen i ens conviden a conèixer el jardí. Verds, ocres, vermells, blaus, grocs, és possible emprar-los i fer-los estacionals. La combinació de  paviments,  de  textures  i  d'espècies  faran  reeixir  l'espai  i  donar-li  una  solidesa  cromàtica.

AIGUA i VENT. La sonoritat d'aquest elements és important. L'aigua és màgia i fa que el jardí adquireixi un notable valor incorporant el so com a element relaxant i de plaer. I amb el vent hi ha espècies que adquireixen sonoritat i les fem servir per potenciar els sentits. L'ús  adequat  i  l'espècie  triada permeten gaudir i donar caràcter al jardí.

ENTORN. Integrar l'entorn al projecte i vicerversa és necessari i alhora engrandeix el jardí. Un  projecte  així  és  exclusiu  i immillorable pel  seu  lligam  a  l'espai circumdant.  La  personalitat  potencia  i augmenta el caràcter del jardí, que a més crea vincles d'unió amb el que l'envolta i fa del teu jardí, un espai únic i irrepetible.


C/Antoni Gaudí, 16 · 08182 · Sant Feliu de Codines · Tel. 667 51 57 29 · info@deverd.net APEVC associació de profesionals dels espais verds de Catalunya Royal Horticultural Society Gremi de jardineria de Catalunya